0

مدافعان حرم

موضوع: 
پایداریمقاومت اسلامیتصویر ناشناس

ناشناس (تایید نشده) 1395/12/3 - 17:20

به نظر من به لحاظ دیزاین این کار مشکل داره

تصویر سید مهدی میرحیدری

سید مهدی میرحیدری 1395/12/3 - 17:56

<p>بسم الله</p> <p>برای نظر دوست خوبمون، بدلیل این که این اثر مربوط به شاخه هنری نقاشی تقسیم بندی می شود، اصطلاح دیزاین در این حوزه کاربرد ندارد.</p> <p>کمپوزیسیون در این حوزه مصطلح تر است. برای درک بهتر تفاوت این واژه با دیزاین بهتر است که به مطلب زیر توجه شود:</p> <p>فرضاً اگر بخواهیم <strong>کمپوزیسیون </strong>سه عنصر (الف)، (ب) و (ج) در یک اثر هنری را ایجاد کنیم باید به چینش آن "با توجه به قوانین ترکیب بندی مانند تقارن و تعادل و ... " بپردازیم.</p> <p>اما اگر بخواهیم سه عنصر (الف)، (ب) و (ج) را اصطلاحا <strong>دیزاین </strong>کنیم باید علاوه بر شرایط بالا، شرایط دیگری را در نظر داشته باشیم:&nbsp;</p> <p>چه کسانی باید این سه عنصر (الف)، (ب) و (ج) را بخوانند؟</p> <p>چرا آنها باید این سه عنصر (الف)، (ب) و (ج) را بخوانند؟</p> <p>تحت چه نوع شرایطی این سه عنصر (الف)، (ب) و (ج) با هم ارتباط برقرار می کنند؟</p> <p>آیا مخاطب لازم است بداند تاکید خالق اثر بر روی کدام یک از آن عناصر است؟</p> <p>آیا امکان این وجود دارد که مخاطب به هر گونه دلیلی، با نگاه اول، عناصر را درک نکند؟ مثلا ممکن است برخی عناصر برای مخاطب عمداً مبهم دیزاین شوند.</p> <p>تا قبل از این؛ در گذشته، مخاطبان از قرار دادن این سه عنصر (الف)، (ب) و (ج) در کنار هم چه نتیجه ای را برداشت می کردند؟</p> <p>اکنون اغلب چه برداشتی از این سه عنصر (الف)، (ب) و (ج) در کنار هم می شود؟</p> <p>قبلا چه نیازی به برقراری ارتباط با این سه عنصر (الف)، (ب) و (ج) بود؟</p> <p>مخاطبان، در گذشته، چگونه نیازشان را برای برقراری با این سه عنصر (الف)، (ب) و (ج) برطرف می کردند؟</p> <p>آیا مخاطبان، معلولیت فیزیکی یا هرگونه محدودیتی برای درک این سه عنصر دارند؟</p> <p>مخاطبان به چه مقدار حاضرند برای درک این سه عنصر توان و زمان بپردازند؟ و سوالاتی از این دست...</p> <p>با این وجود، دیزاین، مولفه های کلی تر و جزئی تر از کمپوزیسیون را در بر می گیرد.<br /> اما در مورد نظر شما، احتمالا منظورتان کمپوزیسیون است که خوب باید دقیقا مشخص شود کجای این کمپوزیسیون به نظر شما مشکل دارد؟ و مشکل آن در کدام دسته از اصول کمپوزیسیون است؟</p>